Carieră

Oportunităţi de angajare

Lista funcțiilor publice vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice la nivelul municipiului București și județului Ilfov, existente la acest moment în evidenţele Agenției Naţională a Funcţionarilor Publici

 

Reorganizarea DGPL Sector 6

CENTRALIZATOR rezultate finale, polițist local clasa III, grad profesional superior

PROCES VERBAL rezultate finale, polițist local clasa III, grad profesional superior

CENTRALIZATOR rezultate examen, polițist local clasa I, grad profesional asistent, polițist local clasa III, grad profesional principal și polițist local clasa III, grad profesional asistent

PROCES VERBAL rezultate examen, polițist local clasa I, grad profesional asistent, polițist local clasa III, grad profesional principal și polițist local clasa III, grad profesional asistent

CENTRALIZATOR rezultate examen, polițist local, clasa I, grad profesional superior

PROCES VERBAL rezultate finale examen, polițist local, clasa I, grad profesional superior

 

Rezultatul recorectării lucrării la proba scrisă,în urma contestaţiei depuse la examenul organizat în temeiul art. 519 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Serviciul Transport Operativ şi Serviciul Proximitate şi Evidenţă Persoane

Rezultatul recorectării lucrării la proba scrisă, în urma contestaţiei depuse la examenul organizat în temeiul art. 519 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – Serviciul Proximitate şi Evidenţă Persoane

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în temeiul art. 519 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul probei scrise la examenul organizat în temeiul art. 519 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul selecției cererilor de înscriere la examenul organizat în temeiul art. 519 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

ANUNȚ privind modificarea desfășurării probei scrise și completarea bibliografiei

ANUNȚ examen

 

CENTRALIZATOR rezultate examen, Serviciul Ordine Publică, polițist local, clasa I

PROCES VERBAL rezultate finale examen, Serviciul Ordine Publică, polițist local, clasa I

CENTRALIZATOR rezultate examen, Serviciul Ordine Publică, polițist local, clasa III

PROCES VERBAL rezultate finale examen, Serviciul Ordine Publică, polițist local, clasa III

 

ERATĂ LA PROCES VERBAL CONTESTAȚII Serviciul Ordine Publică (clasa I și clasa III)

REZULTATE CONTESTAȚII PROBĂ SCRISĂ Serviciul Ordine Publică (clasa I și clasa III)

 

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ Serviciul Ordine Publică (clasa I)

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ Serviciul Ordine Publică (clasa III)

 

ANUNȚ privind desfășurarea examenului în vederea aplicării prevederilor art. 518 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcționarii publici pentru care s-a dispus măsura izolării și carantinării de către Direcția de Sănătate Publică, în perioada 01.11-03.11.2021

 

Centralizator REZULTATE Serviciul Protecția Mediului, Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj stradal și Compartimentul Inspecția Comercială

Proces verbal rezultate finale Serviciul Protecția Mediului, Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj stradal și Compartimentul Inspecția Comercială

 

REZULTATE contestații Compartimentul Inspecție Comercială

 

CENTRALIZATOR rezultate Serviciul Circulatie

PROCES VERBAL rezultate finale Serviciul Circulatie

CENTRALIZATOR rezultate Serviciul Ordine Publică

PROCES VERBAL rezultate finale Serviciul Ordine Publică

CENTRALIZATOR rezultate Serviciul Dispecerat și Monitorizare Video

PROCES VERBAL rezultate finale Serviciul Dispecerat și Monitorizare Video

 

REZULTATE probă scrisă Serviciul Protecţia Mediului, Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal și Compartimentul Inspecţie Comercială

REZULTATE probă scrisă Serviciul Ordine Publică

 

REZULTATE contestații Serviciul Ordine Publică

REZULTATE contestații Serviciul Circulaţie şi Serviciul Dispecerat şi Monitorizare Video

 

REZULTATE probă scrisă Serviciul Ordine Publică

 

REZULTATE probă scrisă Serviciul Ordine Publică

REZULTATE probă scrisă Serviciul Circulație

REZULTATE probă scrisă Serviciul Dispecerat și Monitorizare Video

 

ANUNȚ reluare examen 27.10.2021

REZULTATELE selecției cererilor

ANUNȚ

 

ANUNȚ 07.10.2021

REGULAMENT
pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcționarilor publici ale căror posturi sunt afectate de reorganizarea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 potrivit Hotărârii Consiliului Local Sector 6 al municipiului București nr. 167/09.09.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6

DECIZIE privind aprobarea regulamentului

CERERE DE ÎNSCRIERE în vederea participării la examen

ANUNȚ

ANUNȚ Varianta I

ANUNȚ Varianta II

Agenți locali remarcați cu rezultate deosebite