Despre

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii:

  1. ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
  2. circulaţia pe drumurile publice;
  3. disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
  4. protecţia mediului;
  5. activitatea comercială;
  6. evidenţa persoanelor;
  7. alte domenii stabilite prin lege

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 îşi desfăşoară activitatea în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale;