Organizarea instituţiei

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 a fost înfiinţată, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 216/30.12.2010, în baza Legii nr.155/2010 şi a H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, prin reorganizarea Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 6, ca structură de poliţie locală.

Activitatea Poliţiei Locale se realizează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale PERSOANEI, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor.

În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliţia Locală cooperează cu Poliţia Română şiJandarmeria Română, cu alte instituţii ale statului şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al DGPL Sector 6

Organigrama DGPL a fost aprobată prin HCL Sector 6 nr. 167 din 09.09.2021

 

Sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6

Adresa sediului central: Şos. Orhideelor, Nr. 2d, Sector 6, Bucureşti

    Telefon: 021.413.16.20; Fax: 021.413.17.43