Informații privind protecția mediului

Fiecare zi trăită într-un oraş civilizat este un drept şi un scop al fiecărui cetăţean al Sectorului 6

În acest context devine absolut necesară, şi contăm pe implicarea dumneavoastră în acţiunea de salubrizare iniţiată de  Primaria Sectorului 6.

Vă reamintim că, este necesar să respectaţi un set  de valori cetăţeneşti, impuse atât de legislaţia în vigoare, cât şi de regulile elementare de convieţuire într-o comunitate, norme de educaţie civică, pe care, cu permisiunea dumneavoastră, vi le vom aduce din nou în atenţie:

  • este strict în interesul dumneavoastră să încheiaţi un contract de salubrizare, bine dimensionat, cu o firma autorizată în prestarea serviciilor de gen, în aşa fel încât să nu se producă acumulări necontrolate de deşeuri;
  • pentru a preîntâmpina apariţia unor focare de infecţie, generatoare de disconfort, trebuie să asiguraţi o permanentă stare de curăţenie a zonei în care se află depozitate pubelele de gunoi;
  • de asemenea, colectarea deşeurilor să se realizeze doar în recipienţi speciali cu capac etanş sau saci înscripţionaţi cu societatea care face colectarea, fiind interzisă arderea lor sau depozitarea pe domeniul public ori lângă recipienţi;
  • containerele pentru colectarea selectivă a deşeurilor trebuie utilizate în mod corect,   depunându-se în recipienţi, deşeurile pe tipuri (hârtie-carton, plastic, sticlă), pentru o implicare activă şi continuă la sporirea calităţii mediului;
  • agenţii economici sunt obligaţi să amplaseze un număr suficient de coşuri de gunoi la fiecare cale de acces, astfel încât să se asigure colectarea deşeurilor produse în mod accidental (ambalaje, ţigări, dulciuri, recipienţi  băuturi, etc.);
  • deşeurile voluminoase de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic şi gospodăresc, obiecte sanitare, etc) şi cele din construcţii, reabilitarea clădirilor, din reparaţii în locuinţe sau spaţii comerciale (moloz, zidărie,  materiale din lemn, metale etc) nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de precolectare a deşeurilor urbane. Deşeurile voluminoase şi din construcţii vor fi preluate, transportate şi depozitate de operatorul de servicii publice de salubrizare, contra cost, în ordinea prioritară a solicitărilor scrise sau telefonice, înregistrate, a oricărui utilizator, specificându-se caracteristicile deşeurilor;
  • este interzispă aruncarea, depozitarea deşeurilor  pe arterele de circulaţie, pe trotuar sau în coşurile de gunoi stradale.

Nerespectarea acestor prevederi contravine H.C.G.M.B. nr. 120/2010, Anexa 1  şi se sancţionează cu amenzi cuprinse între 200 – 5 000 lei.